اصفهان - گلپایگان - بخش مرکزی - شهر گلپایگان-محله پارک شهر-کوچه محبت-خیابان غدیر-پلاک 8771664345 - کد پستی:8771664345
03157481449   09130246374  @ آدرس: اصفهان - گلپایگان - بخش مرکزی - شهر گلپایگان-محله پارک شهر-کوچه محبت-خیابان غدیر-پلاک 257-طبقه دوم- کدپستی: 8771664345 تلفن 03157453546
لطفا برای تماس با مجموعه از بخش های مورد نیاز خود استفاده کنید
همچنین میتوانید کد مربوط به هر بخش را به سامانه5000141526بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم.
بخش کد رزرو نام اپراتور زمان پاسخگویی شماره
مدیریت 12 مهندس آرش توانایی 10 الی 13 و 17 الی 23 09130246374
پشتیبانی هاست 13 مهندس آرش توانایی 24 ساعته 09130246374
طراحی سایت 14 خانم کاتبی 10 الی 13 و 17 الی 23 09010637103
سامانه پیامک 15 مهندس آرش توانایی 10 الی 13 و 17 الی 23 09130246374
کلیه پرسنل 16 دفتر کار 9 الی 14 03157481449
فروشگاه 17 مهندس آرش توانایی 10 الی 13 و 17 الی 23 09130246374
تماس با ما