اصفهان - گلپایگان - بخش مرکزی - شهر گلپایگان-محله پارک شهر-کوچه محبت-خیابان غدیر-پلاک 8771664345 - کد پستی:8771664345
03157481449   09130246374  @ آدرس: اصفهان - گلپایگان - بخش مرکزی - شهر گلپایگان-محله پارک شهر-کوچه محبت-خیابان غدیر-پلاک 257-طبقه دوم- کدپستی: 8771664345 تلفن 03157453546
لطفا برای تماس با مجموعه از بخش های مورد نیاز خود استفاده کنید
همچنین میتوانید کد مربوط به هر بخش را به سامانه5000141526بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم.
بخش کد رزرو نام اپراتور زمان پاسخگویی شماره
دفتر مرکزی 12 دفتر کار 9 الی 14 03157481449
روابط عمومی 13 روابط عمومی 24 ساعته 03157481449
پشتیبانی هاست 14 آرش توانایی 24 ساعته 09130246374
مدیریت 15 آرش توانایی 10 الی 13 و 17 الی 23 09130246374
تماس با ما