اصفهان - گلپایگان - بخش مرکزی - شهر گلپایگان-محله پارک شهر-کوچه محبت-خیابان غدیر-پلاک 8771664345 - کد پستی:8771664345
03157481449   09130246374  @ تبدیل متن به تصویر(عکس) توسط php


تبدیل متن به تصویر(عکس) توسط PHP

بسیاری از دوستان سوال کرده بودند که در هنگام آنالیز سایت توسط سیستم های آنالیزر خطایی دارند مبنی بر اینکه ایمیلهای داخل سایت امن نیست و ممکن است به دست اسپمر ها بیافتد

بله هنگامی که ایمیلی در محتوای سایت باشد بساری از ربات های پویشگر به راحتی لیستی از این ایمیل ها را جمع آوری نموده برای اهداف خود استفاده میکنند

راه حل این است که این ایمیل ها به صورت عکس باشد تا تشخیص آن برای ربات ها عملا غیر ممکن شود

در اینجا این کد یا بهتر تابع را تهیه کردیم.

function text2img($text='',$size=12,$c=array(0,0,0)){

$im = imagecreatetruecolor(400, 30);

$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$grey = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

$font = FONT_PATH ; //محل یا مسیر یک فونت مثلا /fonts/tahoma.ttf .  //

$type_space = imagettfbbox($size, 0, $font, $text);
$image_width = abs($type_space[4] - $type_space[0]) + 10;
$image_height = abs($type_space[5] - $type_space[1]) + 10;
$image = imagecreatetruecolor($image_width, $image_height);
$text_color = imagecolorallocate($image, $c[0],$c[1],$c[2]);
$bg_color = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
imagefill($image, 0, 0, $bg_color);
$x = 5;
$y = $image_height - 5;

imagettftext($image, $size, 0, $x, $y, $text_color, $font, $text);

$b64='';
ob_start();
imagepng($image);
$b64 = 'data:image/png;base64,'.base64_encode(ob_get_contents()); // returns output
ob_end_clean();

return $b64;
} 

آرگومان اول متن را میگیرد و دومی سایز و آخری رنگ متن به rgb


1395/12/18 0:24:33     مطالب آموزشی php    1589 بار    اشتراک در تلگرام    https://www.zhupin.ir/post/13

نظرات

دیدگاهی یافت نشد

کد امنیتی :

پایتخت ایران؟